De Meinweg

Deze wandeling gaat door Nationaal Park De Meinweg.

Het nationaal park De Meinweg is geologisch gezien van grote betekenis, door het voor Nederland unieke terrassenlandschap, met een drietal steile overgangen tussen de verschillende terrassen. Deze zijn ontstaan door erosie van de in het verre verleden door Rijn en Maas afgezette sedimenten én door verschuivingen in de aardkorst.
Het totale hoogteverschil tussen de drie terrassen bedraagt 50 meter. Het Roerdal ligt 30 meter boven N.A.P. en het Beatrixplateau op 80 meter.

Dwars op de terrassen zijn twee beekdalen ontstaan: het dal van de Boschbeek en van de Roode Beek. Tussen deze beken en beekdalen liggen stille vennetjes en uitgestrekte bossen en heidevelden. Hier komt nog een redelijk grote adderpopulatie voor. Dat is de reden dat de adder voor komt in het logo van nationaal park de Meinweg.

Nationaal Park De Meinweg

Gewandeld op 23-10-2007, afstand 16.3 km

Download de track van de gelopen route (GPX)
De ijzeren rijn. Een voormalige goederenspoorlijn door het gebied.
Gras in de heide, langs de paden.
Rolvennen
Pad door de vallei met de bosbeek, die precies over de grens met Duitsland stroomt.
Vossenkop ven
Herfstblad
Het bezoekerscentrum bij de start van de route

Reclame