Caitwickerzand

Gelderland

Van het informatiebord:

In de 19e eeuw maakte dit oude stuifzandgebied nog deel uit van de grootste zandverstuiving op de Midden-Veluwe. Door de aanleg van bos in de omgeving, kwam het stuivende zand in de luwte te liggen en raakte het zand gebroeid met korstmossen, pollen heide, buntgras en vlietgdennen. Heel karakteristiek voor het Caitwickerzand zijn de statige jeneverbesstruiken en de stuifheuvelds met de fraai gevormde vliegdennen. En dat zo'n gebied een paraijs kan zij voor enkele vogelsoorten laten de boomleeuweriken graag horen. In het vroege voorjaar is hun gejubel hier niet van de lucht.

In het gebied is ook een rolstoelroute van ruim 2 km over een geheel geasfalteerd pad en er zijn wat speeltoestellen en zand waar kinderen kunnen spelen. Een deel van deze route loopt over het Veluwe Zwerfpad en is te vinden op de kaarten: 31, 32 en 59.

Gewandeld op 14-01-2007, afstand 13.1 km

Download de track van de gelopen route (GPX)
IMG_04462.jpg
IMG_04466.jpg
Het Caitwickerzand: Zand, begroeid met (korst)mossen, heidepollen en vliegdennen.
IMG_04470.jpg
Eikenhakhout
IMG_04476.jpg
Vliegden
IMG_04479.jpg
IMG_04482.jpg
IMG_04488.jpg
IMG_04490.jpg
Mostapijt
IMG_04495.jpg
IMG_04498.jpg
IMG_04501.jpg
IMG_04507.jpg
IMG_04508.jpg
IMG_04516.jpg
Graszodenkwekerij
IMG_04521.jpg
De contouren van een Jeneverbes
IMG_04525.jpg
IMG_04526.jpg
IMG_04537.jpg

Reclame